Salta navegació principal
Certificació de comerç electrònic

Certificació de comerç electrònic

Certificació de comerç electrònic

Principis i pràctiques de gestió amb qualitat i seguretat per a entitats que duguin a terme una activitat comercial a través d'Internet i altres xarxes similars de caràcter públic o privat

​​

Les bones pràctiques de comerç electrònic defineixen el marc en què s'ha de dur a terme qualsevol activitat de comerç electrònic i revisen els aspectes relacionats amb el procés de compra, la comunicació comercial, la venda, la contractació, el pagament, el lliurament del bé o servei i el servei postvenda.

Així mateix, s'aborden altres aspectes complementaris, relacionats amb els sistemes de resolució extrajudicial de conflictes, tecnologia, seguretat de la informació, protecció de dades personals, ètica, protecció de la propietat intel·lectual, proveïdors, etc.

Beneficis per a la vostra organització:

  • Serietat, la serietat de qualsevol activitat empresarial és fonamental per generar el clima de confiança necessari en el comerç electrònic.
  • Transparència, no ocultar res que el possible client hagi de saber és fonamental per contribuir a generar el clima de confiança necessari en el comerç electrònic.
  • Fidelitat, constància en el compliment dels compromisos assolits amb els clients i no decebre la confiança dipositada.
  • Privadesa, oferir el màxim grau de reserva tant de les transaccions realitzades com de la identitat dels clients i les seves dades personals permet a qualsevol organització guanyar un punt més de la confiança atorgada pel mercat.
  • Seguretat, en un mitjà tan dinàmic com Internet un requisit imprescindible és mantenir un nivell de seguretat d'acord amb els processos i/o les dades a tractar.
  • Orientació al client, les organitzacions depenen dels seus clients per sobreviure i, per tant, han de fer el possible per comprendre les necessitats, els desitjos i les mancances presents i futures de tots ells. Esforçant-se a satisfer els requisits dels vostres clients, fins i tot a sorprendre'ls gratament superant les seves expectatives.
  • Orientació cap a la millora contínua, com a manera de pensar i actuar en el dia a dia de l'organització.​

Tots els sectors que facin comerç electrònic. Es defineix el marc de bones pràctiques de comerç electrònic per a qualsevol sector en què s'ha de desenvolupar tota activitat de comerç electrònic.

Per la seva estructura, el reglament de bones pràctiques de comerç electrònic és fàcil d'integrar en qualsevol sistema de gestió per processos, sent com a complement molt útil per a UNE-ISO/IEC 27001 i UNE-EN ISO 9001.

Una vegada superat el procés d'auditoria, el sistema implantat s'adecua als requisits del reglament de BPCE, per la qual cosa la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de bones pràctiques de comerç electrònic.
  • La llicència d'ús de la marca de bones pràctiques de comerç electrònic d'AENOR.

Marca AENOR e-comerç certificat

AENOR ha certificat empreses del sector financer com Openbank (Grup Santander), empreses del sector transport (ALSA), empreses del sector assegurador (VERTI), empreses del sector tecnològic (ARSYS), etc.​​
Curs: Fonaments jurídics de la seguretat de la informació

Gestió de les reclamacions