Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Transport i logística>Tractament vehicles al final de la seva vida útil
Instal·lacions de tractament de vehicles al final de la seva vida útil
Instal·lacions de tractament de vehicles al final de la seva vida útil

Instal·lacions de tractament de vehicles al final de la seva vida útil

Instal·lacions de tractament de vehicles al final de la seva vida útil

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Respecte al medi ambient als centres de VFU

La prestació d'un servei mediambientalment sostenible als centres de tractament de vehicles al final de la seva vida útil és l'objectiu d'aquesta certificació que comporta la concessió de la marca AENOR medi ambient serveis.

En un sector tan regulat com aquest, el pas del tradicional desballestador al modern centre de tractament s'ha fet de manera sostinguda en el temps, gràcies a la iniciativa de normes com UNE 26470 que asseguren un màxim respecte als aspectes ambientals propis de la gestió i prestació de serveis relacionats amb el tractament de vehicles.

El procés d'auditoria de la norma UNE 26470 inclou una visita al centre, la revisió de la documentació que asseguri l'adequat control i seguiment que es fa als processos objecte d'aquesta i una detallada inspecció a les instal·lacions objecte de la certificació, que inclouen:

 • Tanca perimetral.
 • Zona de recepció.
 • Àrea de descontaminació.
 • Zona de desaigüe.
 • Zona de reciclatge, compactació o fragmentació.
 • Seguiment de l'emmagatzematge temporal dels residus extrets.

Beneficis per a la vostra organització:

 • ​Potenciació de la professionalització dels recursos propis.
 • Control del servei prestat.
 • Seguretat en el compliment dels requisits mediambientals de la instal·lació.

Beneficis davant els vostres clients:

 • Diferenciació davant la competència.
 • Reforç de la vostra imatge davant els clients.
 • Comunicació del compromís mediambiental en un sector estratègic.

Aquesta certificació és aplicable a centres autoritzats de tractament per efectuar operacions de descontaminació o altres operacions de tractament de vehicles al final de la seva vida útil o dels seus components o materials.

La implantació d'un sistema de gestió mediambiental de conformitat amb l'UNE-EN ISO 14001 és perfectament integrable amb aquesta norma de prestació de serveis.​

Una vegada superats els diferents processos d'auditoria, AENOR concedirà la certificació medi ambient serveis, així com la llicència d'ús de la marca AENOR medi ambient, quan consideri complerts els requisits establerts a la norma UNE 26470.

Marca medi ambient

Marca Co2​

​ 

AENOR ha certificat més de 50 instal·lacions de tractament de vehicles de conformitat amb l'UNE 26470 des de 2002.