Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notícies>La Marca AENOR N, reconeguda pel Ministeri de Transports com a Distintiu de Qualitat de conformitat amb el Codi Estructural
Notícia

La Marca AENOR N, reconeguda pel Ministeri de Transports com a Distintiu de Qualitat de conformitat amb el Codi Estructural

07/09/2023

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha atorgat a la Marca AENOR N la condició de Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DCOR), de conformitat amb el Codi Estructural publicat al Reial decret 470/2021. Aquest reconeixement referma la qualitat i la conformitat dels productes estructurals certificats per AENOR, i dona garantia i confiança tant als professionals de la construcció com als usuaris finals.

Les solucions de producte Marca AENOR N que comprèn aquest reconeixement són acer per a armadures actives, barres corrugades, filferros corrugats d'acer, armadures passives d'acer per a formigó, malles electrosoldades d'acer per a formigó armat, formigó i instal·lació de sistemes de posttesat.

La Marca AENOR N, present en el mercat de la construcció des de fa més de 30 anys, és un referent internacional en la certificació de productes. Així ho demostren els més de 100.000 productes certificats pertanyents a més 1.200 centres distribuïts per 53 països d'Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. El procés de certificació es basa en auditories anuals del sistema de gestió, inspeccions periòdiques a les instal·lacions, assajos en laboratoris acreditats i el control d'AENOR de tot el procés, que confirma que el seu comportament serà l'esperat, la qual cosa impacta positivament en els clients.

Més informació en la nota de premsa adjunta.