Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sector públic - Certificacions>Destinació turística intel·ligent 178501-178502
UNE 178501 i UNE 178502 de Destinacions turístiques intel·ligents
UNE 178501-2 Destinació turística intel·ligent

UNE 178501 i UNE 178502 de Destinacions turístiques intel·ligents

UNE 178501 i UNE 178502 de Destinacions turístiques intel·ligents

Solucions en certificació per a les Smart cities: Impulsant la innovació en les nostres destinacions turístiques

L'avaluació de conformitat de les Destinacions Turístiques Intel·ligents, de conformitat amb les normes UNE 178501 i UNE 178502, posa el focus en els mecanismes d'impuls de la innovació en les destinacions turístiques, de manera que puguin crear serveis diferencials i altament competitius i garantir el desenvolupament sostenible del territori turístic sent accessible per a tots i facilitant el seu desenvolupament sostenible.

Les avaluacions de la conformitat de les destinacions turístiques intel·ligents segons la norma UNE 178501, té com a eixos la innovació, tecnologia, accessibilitat universal, sostenibilitat i governança. Els indicadors i eines de les destinacions turístiques intel·ligents queden recollits a la norma 178502. Ambdues persegueixen augmentar la competitivitat del sector turístic, així com incrementar la qualitat de l'experiència del turista i formen part d'un grup d'eines clau, desenvolupades pels experts en Intel·ligència en Territoris i Ciutats, per contribuir a impulsar els Territoris Intel·ligents.

El concepte de territori intel·ligent es consolida com un dels elements bàsics de les estratègies d'innovació dels territoris, i és una prioritat de les estratègies de la Unió Europea en el seu Horitzó 2020. Espanya es posicionarà com a país punter en innovació amb relació als territoris intel·ligents, gràcies al fet que s'han establert marcs de referència per al desenvolupament de la gestió dels territoris Smart, i s'han estructurat al voltant de les normes creades al CTN 178 de Smart Cities, i és aquest un punt clau per considerar a l'hora d'atreure inversions privades als territoris, generar treball i incrementar el PIB, la productivitat i la qualitat de vida.

La transformació dels territoris en intel·ligents repercutirà en el model de gestió de les ciutats en àrees diverses com les relacionades amb la transparència, la transformació digital, la mobilitat, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic dels territoris, etc. Així per al disseny correcte de les polítiques públiques es fa necessària l'anticipació dels problemes, per la qual cosa la innovació ha de funcionar com a eix transversal per poder donar solució als serveis públics ex novo i als serveis tradicionals.

AENOR, a través de les avaluacions de la conformitat específiques per a aquest àmbit, contribueix a l'estratègia de ciutats i territoris intel·ligents, ajudant a avaluar el grau d'implantació d'aquelles mesures i accions que les identifiquen i caracteritzen. Algunes de les normes més rellevants són:

  • UNE 178301 d'open data.
  • UNE 37120 Desenvolupament sostenible a les ciutats. 
  • L'avaluació de les normes UNE 178201 i 178202, que estableixen els atributs i requisits perquè una ciutat es pugui considerar com a ciutat intel·ligent.
  • La norma UNE 178303 de gestió d'actius de la ciutat. 
  • UNE 178104 Sistemes integrals de gestió de la ciutat intel·ligent
  • La norma UNE 178105 Accessibilitat universal a les ciutats intel·ligents.
  • També és molt important per als territoris i ciutats intel·ligents desenvolupar i avançar en altres normes, com la UNE 178402 de ports intel·ligents i l' UNE 178101 d'Infraestructures, entre d'altres.