Salta navegació principal
Benestar animal d'explotacions ramaderes i escorxadors
Benestar animal d'explotacions ramaderes i/o escorxadors

Benestar animal d'explotacions ramaderes i escorxadors

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El benestar animal, aspecte fonamental en la cadena alimentària

L'esquema AENOR de benestar animal és una certificació que especifica els requisits que han de complir les explotacions ramaderes i escorxadors, si escau, en matèria de benestar animal. A diferència d'altres esquemes de benestar animal, les auditories es basen en l'observació directa del mateix animal, mitjançant l'avaluació de 4 principis: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament apropiat. Dins d'aquests 4 principis, s'identifiquen 12 criteris de benestar animal diferents però complementaris entre si.

Cada espècie animal és avaluada d'acord amb el Protocol de Welfare Quality ® específic per a ella per auditors autoritzats i qualificats per la plataforma Welfare Quality ® en la matèria, després de l'avaluació detallada, s'obté una puntuació que donarà lloc al nivell en què es troba l'establiment auditat, en cas que se superi el nivell mínim establert per a cada cas, aquest establiment obtindrà la certificació. Aquesta certificació és l'única que opera actualment a Espanya que pot garantir els requisits establerts al Welfare Quality ®, garantint una auditoria exhaustiva en totes les fases de producció i la màxima informació i transparència al consumidor

L'esquema de certificació de benestar animal d'AENOR es fa en col·laboració amb experts de l'IRTA membre de la plataforma ​Welfare Quality ®​​​

Esquemes privats certificats per AENOR que siguin compatibles amb l'esquema AENOR Conform de benestar animal, previ estudi per part dels nostres serveis tècnics.​​

La seva organització obté el certificat i la llicència d'ús de la marca AENOR Conform de benestar animal​​

Marca AENOR Conform de benestar animal

Marca AENOR Conform de benestar animal​

​ 
 

​AENOR ha certificat empreses referents de diversos sectors, en matèria de benestar animal​​. AENOR, l'entitat de certificació de referència a Espanya, ja ha certificat el benestar animal de més de 1.300 explotacions ramaderes i escorxadors de diferents espècies (boví, porcí i aus) al nostre país de conformitat amb el protocol Welfare Quality®. 

Coneix les “Tendències de consum benestar animal”

Certificació de proveïdors de servei energètic classificat