Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Declaracions ambientals de producte>Panels sectorials>Panell GlobalEPD per a equipament de la carretera
Panell GlobalEPD per a l'equipament viari

Panell GlobalEPD per a l'equipament viari

Panell GlobalEPD per a l'equipament viari

Aquest panell sectorial estableix els criteris per a les declaracions ambientals de productes per a l'equipament de la carretera o equipament viari, com sistemes de contenció de vehicles i senyalització vertical de trànsit.

AENOR i el Programa GlobalEPD

AENOR és l'administrador del Programa GlobalEPD de verificació de declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb les normes ISO 14025 i EN 15804.

En el cas de no tenir regles de categoria de producte (RCP) aplicables a una família de productes, AENOR crea panells sectorials representatius formats per la indústria (associacions sectorials, empreses fabricants o clients del producte, etc.), laboratoris, administracions públiques i altres parts interessades.

logoGlobalEPD

Panell de productes d'equipament o equip de carretera

El panell de productes d'equipament viari cobreix els sistemes de contenció de vehicles, la senyalització vertical de trànsit, la senyalització horitzontal de trànsit, les pantalles acústiques, els bàculs i columnes per a lluminàries i l'abalisament.

 • Presidència: Sergio Corredor Peña, FOROVIAL.
 • Secretaria: Marisa Jimeno Berceruelo, FOROVIAL.

Tècnics de les organitzacions següents participen en el panell:

 • AENOR, SAU
 • SIMEPROVI
 • AETEC
 • AFASEMETRA
 • ANFALUM
 • D.G.C., M. FOMENT
 • ANIPAR
 • FOROVIAL
 • CEPCO