Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de R+D+I>Vigilància tecnològica
Certificació de sistemes de vigilància i intel·ligència

Certificació de sistemes de vigilància i intel·ligència

Certificació de sistemes de vigilància i intel·ligència

​​​​​Estructura el procés d'escolta i observació de l'entorn per donar suport a la presa de decisions en tots els nivells de l'organització

La norma UNE 166006 permet fer de manera sistemàtica l'observació i la cerca de senyals de canvi i novetats enfocades a la captura d'informació, la selecció i l'anàlisi, la difusió i la comunicació per convertir-la en coneixement que permeti la presa de decisions, i el seguiment de l'explotació dels seus resultats.

La certificació de la vigilància i intel·ligència facilita la relació entre els prestataris de la vigilància i intel·ligència, siguin interns o externs, i els seus clients en l'organització, proporciona una terminologia comuna, identifica les relacions, possibles sinergies i complementarietat entre aquesta activitat i d'altres, precisa els elements constitutius de la seva oferta, i ajuda a entendre i clarificar els rols i compromisos respectius.


Beneficis:

  • Realitzar de manera sistemàtica l'observació i cerca de senyals de canvi i novetats enfocades a la captura d'informació per convertir-la en coneixement que permeti la presa de decisions. 

  • Demostrar davant tercers que es disposa dels recursos tècnics i humans necessaris per fer la vigilància i intel·ligència dins l'empresa o per a altres empreses. 

  • Facilitar a les empreses la identificació de les àrees tecnològiques que comprenen els proveïdors de vigilància i intel·ligència. 

  • Facilitar la relació entre els prestataris de la vigilància i intel·ligència, siguin interns o externs, i els seus clients en l'organització.

La norma és d'especial utilitat per a tota mena d'organitzacions, independentment de la seva mida i activitat. Aquesta norma també pot utilitzar-se com a especificació de compra en la contractació a tercers.

Aquesta norma està alineada amb altres normes de sistemes de gestió, com ara la UNE-EN ISO 9001​ i en especial la UNE 166002, amb la finalitat d'augmentar la compatibilitat amb aquestes normes en benefici de la comunitat d'usuaris.​

Una vegada superat el procés d'auditoria l'organització obté:

  • El certificat AENOR del sistema de vigilància i intel·ligència.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de vigilància i intel·ligència.
    ​​​
Marca AENOR de Vigilància tecnològica  UNE 166006

Marca AENOR de vigilància i intel·ligència UNE 166006​

Des de l'any 2007 que es va concedir el primer certificat de vigilància tecnològica, AENOR ha concedit nombrosos certificats a organitzacions tant públiques com privades.​