Salta navegació principal
Certificat de conformitat per a l'exportació a Algèria

Certificat de conformitat per a l'exportació a Algèria

Ciutat abstracta mostrant el signe de la bandera Algèria.

Els importadors algerians tenen l'obligació de presentar una prova de conformitat per a qualsevol enviament que entri al país, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments legals i reguladors que els afecten, tal com el Ministeri de Comerç d'Algèria va sol·licitar a través d'un comunicat el març del 2011.

Aquest requisit, recollit en la Llei 09-03​ i en els decrets 05-465 i 05-467, estableix les condicions i els procediments de control de conformitat a les duanes dels béns importats. Es defineix la certificació de conformitat de productes per un tercer com a obligatòria, i al seu torn s'exigeix que l'original de qualsevol document requerit per la normativa vigent, relatiu a la conformitat dels productes importats, sigui presentat als controls realitzats per la Protecció de Fronteres dels consumidors, autoritat i frau.

Els certificats han de ser emesos per organismes del país exportador degudament habilitats, reconeguts per l'Institut Algerià de Normalització (IANOR). És per això que AENOR ha signat un acord de col·laboració amb IANOR, que ens permet emetre els corresponents certificats de conformitat “Certificat de Contrôle de Qualité”.​


 

Per gestionar el teu certificat, necessitem:

Certificat de conformitat per a exportació Algèria 
Els documents que es necessiten per gestionar el teu expedient són: ​
  • Certificat país d'origen.
  • Factures proforma i definitiva de l'exportació dels productes a Algèria.
  • Carta de crèdit associada.
  • Fotografies de la retolació dels productes.
  • Documentació tècnica dels productes.
  • Format d'AENOR declaració de conformitat​​​​​​.