Salta navegació principal
Protocols BRC: Nova versió v.08
Protocols BRC: Nova versió v.08

Protocols BRC: Nova versió v.08

Protocols BRC: Nova versió v.08

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Garantía de legalitat, seguretat i qualitat dels productes fabricats

​BRC – Global Standard for Food Safety

BRC acaba de llançar la seva nova versió 8, que entrarà en vigor el febrer de 2019. L'esquema BRC és un dels models més difosos internacionalment perquè els distribuïdors i grans superfícies qualifiquin els seus proveïdors de producte de marca pròpia i s'assegurin que compleixen amb uns requisits que garanteixen la seguretat, qualitat i legalitat dels seus aliments.

Entre les principals novetats que porta la nova versió del BRC, cal destacar que s'incrementa el nombre de requisits exigibles, que s'agrupen en 9 blocs, dos més que la versió anterior. A més de posar interès especial en l'establiment d'una cultura de qualitat i seguretat alimentària, el nou BRC introdueix, entre altres requisits destacats, requisits per a pinsos de mascotes, i aprofundeix més en els específics de la contaminació intencionada d'aliments en Food Defense. Així mateix, estableix més requisits en matèria d'avaluació de proveïdors i té en compte nous requisits en matèria de ciberseguretat, entre d'altres. Baixa't la Guia breu de la BRC v.08 i coneix en detall totes les novetats que incorpora aquest esquema.

Objectius:

 • Reforçar la seguretat alimentària.
 • Facilitar el compliment de la legislació alimentària.
 • Establir criteris de seguretat alimentària i qualitat requerida als proveïdors d'aliments de les cadenes de distribució del Regne Unit.
 • Auditories homogènies de tercera part.
 • Assegurar la transparència i rigor en els sistemes de certificació.

Beneficis:

 • Facilita el compliment de la legislació d'aplicació
 • Disminueix els costos dels possibles errors de qualsevol cadena de producció.
 • Proporciona una comunicació organitzada i eficaç amb totes les parts interessades
 • Proporciona confiança als consumidors.
 • Millora la documentació.
 • Control més eficient i dinàmic dels riscos per a la seguretat alimentària.
 • Incorpora els programes de prerequisits al sistema de gestió de l'organització.
 • Estalvi de temps i costos, en fer les auditories de BRC i BRC/IoP combinada amb uns altres esquemes de qualitat i seguretat alimentària (ISO 22000, FSSC, IFS, ISO 9001).

Global Standard For Packaging Materials

Aquesta certificació està dirigida als productors de materials d'envasos d'ús alimentari i NO alimentari, com els destinats a cosmètics i articles de tocador/perfumeria o per envasar articles per a nadons.

BRC Storage and Distribution

Aquest Protocol aplica a aquelles empresas que participen en l'emmagatzematge i distribució de productes alimentaris i NO alimentaris.

BRC Agents and Brokers

Aquest protocol és aplicable a les empreses que participen com a brokers, agents o proveïdors de serveis, importadors, exportadors dins de la cadena alimentària.​ Certificació de protocols privats British Retail Consortium (BRC).

Les empreses del sector alimentari han de tenir els sistemes necessaris per identificar i controlar els perills que puguin afectar negativament la seguretat dels aliments mitjançant un sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) i comptant amb el ferm compromís de l'equip directiu de l'empresa. AENOR ofereix la possibilitat d'obtenir de manera immediata, juntament amb les certificacions de BRC Food o BRC Packaging, els certificats de Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i/o GMP partint de Codex Alimentarius. Si el certificat és de BRC Storage & Distribution, tens l'oportunitat de rebre directament la certificació d'APPCC. Informa't sobre com obtenir els certificats.S'adreça a empreses subministradores de qualsevol producte agroalimentari, amb marca pròpia, en fases posteriors a la producció primària.

A causa de l'estructura de l'esquema i de la gran coincidència amb els requisits de seguretat alimentària, és de fàcil integració amb la certificació del protocol IFS (International Food Standard) i de la norma UNE EN-ISO 22000 (sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments), i hi ha la possibilitat d'integrar els sistemes i així optimitzar els processos, amb la consegüent reducció de temps d'auditoria i costos.

També es pot fer en conjunt amb auditories de GLOBALG.A.P. (Bones Pràctiques Agrícoles) i de ISO 9001 (sistemes de gestió de la qualitat).​​

Ara AENOR, t'ofereix la possibilitat d'obtenir automàticament amb les certificacions de BRC Food o BRC Packaging, els certificats de Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i/o GMP partint de Codex Alimentarius. Si el certificat és de BRC Storage & Distribution, tens l'oportunitat de rebre directament la certificació d'APPCC. Informa't sobre com obtenir els certificats.

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits del protocol, l'organització obté:

 • El Certificat AENOR de BRC – Global Standard for Food Safety (o, si escau, de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials o de BRC Global Standard – Storage and Distribution o BRC Global Standard – Agents and Brokers).


BRC/IOP BRC – STORAGE AND DISTRIBUTION

BRC – STORAGE AND DIST​RIBUTION​​

​​​​

AENOR és una entitat reconeguda per les cadenes de distribució i té l'acreditació ISO/IEC 17065:2012 de l'Entitat Nacional d'Acreditació, ENAC per a tots els protocols BRC, excepte BRC Agents & Brokers.

Descarrega la nova Guia breu de la BRC v.08

Nova Guia 9001 constructora