Salta navegació principal
Marca AENOR N per a empreses conservadores d'ascensors
Marca N de serveis per a empreses conservadores d'ascensors

Marca AENOR N per a empreses conservadores d'ascensors

Marca AENOR N per a empreses conservadores d'ascensors

​La Marca AENOR N de serveis per a empreses conservadores d'ascensors certifica les empreses que compleixen els requisits del Reial decret 88/2013 i altres establerts per AENOR

Aquesta certificació d'AENOR garanteix la qualitat en els serveis de manteniment d'ascensors.

Les empreses conservadores certificades, a més de complir els requisits reglamentaris, en tenen d'altres, com el fet d'estar obligades a atendre els avisos d'avaria i rescatar persones atrapades en temps molt curts, coda que les distingeix de la seva competència.

​​​Les normes de les sèries UNE-EN 81 són comunes per a la Directiva d'Ascensors i per a l'RD 88/2013.

A més, al Reglament Particular d'AENOR RP B58.01​ es descriuen els requisits que les empreses conservadores han de complir.

Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients i els usuaris
  • Reconeixement en el competitiu mercat nacional
  • La certificació d'AENOR distingeix les empreses llicenciatàries

​El procés de certificació inclou l'avaluació documental, l'auditoria a les instal·lacions de l'empresa conservadora i la visita a instal·lacions reformades i conservades, segons les normes que siguin procedents (sèrie EN 81 i altres) i la certificació, si escau, de l'empresa.

Les empreses llicenciatàries s'auditaran amb regularitat anual.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

  • Certificat AENOR del servei
  • Llicència d'ús de la marca AENOR​ de servei certificat​​​​

​​


Marcatge CE d'ascensors

Conformitat amb la Directiva 2014/33/UE

​Marcatge CE dels components de seguretat d'ascensors i els ascensors instal·lats

Modificacions en ascensors

Certificació d'aparells d'elevació i manutenció

​Cobreix les modificacions d'importància ​en ascensors ja instal·lats de conformitat amb el Reial decret 88/2013