Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Diligència deguda
Certificació de l'origen legal de la fusta amb diligència deguda
Diligència deguda

Certificació de l'origen legal de la fusta amb diligència deguda

Certificació de l'origen legal de la fusta amb diligència deguda

​​​Assegurar l'origen legal de la fusta

El Reglament 995/2010, més conegut com el Reglament EUTR, va entrar en vigor el 3 de març del 2013. El seu objectiu és prohibir la circulació de fusta il·legal en el mercat de la Unió Europea . S'entén per fusta il·legal aquella que s'ha aprofitat incomplint la legislació aplicable al país d'origen, és a dir, al país d'aprofitament de la fusta.

Per complir les exigències del Reglament, els agents que posen per primera vegada en el mercat de la Unió Europea fusta o productes de fusta han d'exercir un sistema de diligència deguda que asseguri l'origen legal de la fusta que posen en el mercat interior.

El sistema de diligència deguda AENOR inclou els tres elements inherents a la gestió de risc que el estableix Reglament europeu: accés a informació, avaluació de riscos i reducció de riscos. A més, inclou requisits de sistemes de gestió orientats a garantir el compliment de les exigències de forma sistemàtica.​


Beneficis obtinguts:

  • Permet que les organitzacions assegurin davant de tercers que disposen d'un sistema de conformitat amb els requisits legals d'aplicació
  • Contribueix a la sistematització a les empreses del compliment dels requisits legals
  • Dona confiança als consumidors, a l'Administració pública i a les autoritats competents.

Es pot obtenir la certificació integrada amb ISO 9001, ISO 14001, Cadena de custòdia PEFC™, Cadena de custòdia FSC®​. Una vegada superat el procés d'auditoria, la seva organització obté el certificat de conformitat AENOR de sistemes de dilig​ència deguda

AENOR va ser reconeguda per la Comissió Europea l'any 2015 com a entitat de supervisió de sistemes de diligència deguda, de conformitat amb el que disposen els reglaments europeus d'aplicació. ​​​Productes de fusta per a la construcció
Productes de fusta


Avantatges i propietats de la fusta com a material de construcció
Avantatges de la fusta