Salta navegació principal
Certificació d'empresa saludable
Certificació d'empresa saludable

Certificació d'empresa saludable

Certificació d'empresa saludable

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Uns treballadors saludables són l'actiu més important de les organitzacions

El concepte d'entorn de treball saludable ha evolucionat en els últims anys. Des d'un enfocament gairebé exclusiu sobre l'ambient físic de treball, en què es consideren els riscos físics, higiènics i ergonòmics, fins a l'actualitat, en què s'hi inclouen els hàbits de salut (estils de vida) i l'ambient psicosocial (organització del treball, cultura organitzacional).

El model d'empresa saludable és una eina de gestió potent per promoure i protegir la salut, seguretat i benestar dels seus treballadors, així com la sostenibilitat de l'ambient de treball, d'una manera estructurada.

Aquesta certificació voluntària és aplicable a qualsevol tipus d'organització, independentment del sector en què actuï i de la seva mida.​

Aquest model d'AENOR estableix un sistema de gestió d'empresa saludable (SIGES) basat en la metodologia PDCA (planificar, fer, verificar, actuar). El SIGES conté requisits auditables que asseguren la millora contínua.

Els beneficis d'implantar el SIGES a les organitzacions són, entre d'altres:

  • Millora de la salut, benestar i seguretat dels treballadors de manera sostenible.
  • Reducció de l'accidentabilitat i les malalties de manera continuada.
  • Sistematització de les aspectes clau dels entorns de treball saludables (ambient físic i psicosocial, recursos de salut i participació de l'empresa a la comunitat).
  • Facilita el compliment legal i les exigències dels clients.
  • Millora la imatge de l'empresa i el seu avantatge competitiu.
  • Millorar la motivació dels treballadors.
  • Permet la integració amb altres sistemes.​

Aquest esquema de certificació voluntari és aplicable a qualsevol mena d'organització independentment del sector en què actuï i en especial està dirigit a les organitzacions que vulguin promoure i protegir la salut, seguretat i benestar dels treballadors, així com la sostenibilitat de l'ambient de treball de manera continuada.

A​ENOR ofereix la possibilitat de fer la certificació d'empresa saludable de manera conjunta amb la Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals i amb la certificació ​ISO 45001 en un procés únic i integrat, cosa que implica una optimització dels temps d'auditoria i, per tant, dels costo​s que té.

Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • El certificat de conformitat d'empresa saludable d'acord amb el model d'empresa saludable.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR d'empresa saludable.
Marca AENOR Conform Empresa Saludable

Marca AENOR Conform d'empres​a saludable

​ 
 

AENOR inicia la certificació d'empresa saludable l'any 2​013.​​