Salta navegació principal
Certificació d'organització saludable

Certificació d'organització saludable

Certificació d'organització saludable

Claus del nou esquema SIGOS d'AENOR

La Declaració de Luxemburg i la publicació per part de l'Organització Mundial de la Salut del document "Entorns laborals saludables: fonaments i model de l'OMS" el 2010, van ser els precedents perquè s'iniciés un camí cap a l'excel·lència en la salut, seguretat i benestar a la feina a través de la millora contínua en la gestió de les quatre avingudes d'influència per a un entorn laboral saludable establertes per l'OMS; això és, ambient físic de treball, entorn psicosocial de treball, recursos personals a la feina i participació de l'empresa a la comunitat.

En aquest marc, AENOR va publicar el 2012 el primer Sistema de Gestió d'Empresa Saludable i ja són més de 1.000 els centres a Espanya i diversos països que han apostat per aquesta certificació.

Tanmateix, recentment s'ha publicat el nou SISTEMA DE GESTIÓ D'ORGANITZACIÓ SALUDABLE d'AENOR (SIGOS), eina que substitueix l'anterior Model d'EMPRESA SALUDABLE (SIGES) i que ajudarà les empreses a ordenar i fer valer totes aquelles iniciatives que estan fent en relació amb la seguretat laboral, la promoció de la salut, la sostenibilitat i el compromís responsable amb la comunitat on es troben ubicades, i posen de manifest el seu compromís amb la millora contínua.

Per tot això, AENOR ha fet un procés de transformació del Model d'Empresa Saludable per adaptar-lo a aquesta tendència cultural. En aquest nou model les organitzacions trobaran una eina més fàcil per a la seva aplicació i integració, i de gran eficàcia en la gestió d'empreses segures, saludables, sostenibles i compromeses, independentment de la seva mida, sector i ubicació geogràfica.

Característiques de l'esquema

Així, la cultura d'una organització segura, saludable i sostenible haurà d'evolucionar cap a:

  • La consecució d'uns treballadors, les seves famílies, clients, usuaris, persones i altres parts interessades més sans, motivats i satisfets que sentin amb orgull la pertinença a aquesta organització o tenir-hi relació.
  • Una millora en tots els entorns des del punt de vista de la capacitat d'influència de l'organització, que la facin atractiva per a altres professionals i que, a més, reté el talent.
  • Un increment dels clients, usuaris i altres parts interessades en l'ús dels productes o serveis responsables que l'organització ofereix.
  • Una millora de la imatge corporativa mitjançant la projecció d'una organització segura, saludable i responsable en la qual poden participar els propis treballadors, clients, proveïdors i altres parts interessades fins a arribar a convertir-se en un referent en el seu sector i dins la societat.

Aquest esquema de certificació voluntari és aplicable a qualsevol tipus d'organització independentment del sector en el qual desenvolupi la seva activitat, i del nombre d'empleats que aquestes tinguin, siguin grans empreses o pimes.

AENOR ofereix la possibilitat de fer la Certificació d'Organització Saludable de manera conjunta amb la Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals i amb la certificació ISO 45001 en un procés únic i integrat, cosa que implica una optimització dels temps d'auditoria i, per tant, dels costos que comporta. Així mateix, i atès que els requisits es desenvolupen seguint l'estructura d'alt nivell d'ISO, es pot integrar amb els sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i mediambiental com ISO 14001.

Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • El certificat de conformitat d'organització saludable d'acord amb el sistema de gestió d'organització saludable.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR d'organització saludable.
Marca AENOR Conform Empresa Saludable

Marca AENOR Conform Organització Saludable​ 

AENOR inicia la certificació d'empresa saludable l'any 2013. Durant aquest temps s'han certificat més de 60 organitzacions que suposen més de 1.000 centres de treball a tot el món. S'inclouen entre les organitzacions certificades grans empreses, però també pimes i micropimes, de tots els sectors d'activitat i de l'àmbit públic i privat.  

AENOR té experiència en la certificació d'organització saludable en l'àmbit internacional.

Si desitja consultar el Reglament ​​de la Marca AENOR per a la Certificació de Sistemes de Gestió de l'Organització Saludable, pot sol·licitar-ho aquí.

Tota la formació disponible en organització saludable

Cursos de formació

Podcast Sistemes de gestió d'empresa saludable

Estructura d'un pont, empreses constructores