Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Certificació i reglamentació
Certificacions de producte i reglamentació

Certificacions de producte i reglamentació

Laberint amb drecera

La Marca AENOR és distintiu de qualitat reconegut en reglamentacions com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).

A més del marcatge CE reglamentari, que assegura la lliure circulació de productes a l'Espai Econòmic Europeu, AENOR emet Certificats de conformitat amb requisits establerts en diverses reglamentacions. Per al sector elèctric, amb els procediments operatius per als requisits de resposta davant buits de tensió de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, per tal d'assegurar el compliment amb la legislació i contribuir a l'estabilitat del sistema elèctric. AENOR emet també certificacions per al sector d'ascensors i equips d'elevació, entre d'altres.