Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Certificació i reglamentació
Certificacions de producte i reglamentació

Certificacions de producte i reglamentació

Laberint amb drecera

Nova certificació

 
Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil 

Certificació de conformitat AENOR del control de producció dels formigons fabricats en central, de conformitat amb el RD 163/2019

Més informació

 


​​​La marca AENOR ​​ és un distintiu de qualitat reconegut en reglamentacions com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).

A més del marcatge CE reglamentari​, que assegura la lliure circulació de productes a l'espai econòmic europeu, AENOR emet certificats de conformitat​ amb requisits establerts en​ diverses ​reglamentacions​.​ PPer al sector elèctr​​ic, AENOR emet certificats de ​conformitat amb els procediments operatius ​per als requisits de resposta davant buits de tensió de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiquesper tal d'assegurar el compliment de la legislació i contribuir a l'estabilitat del sistema elèctric. AENOR emet també certificacions per al sector d'ascensors i equips d'elevació, entre d'altres.​​

Bandera UE
Marcatge CE

​​​​​​​El marcatge és obligatori per als productes coberts per les legislacions europees d'harmonització aplicables​ i garanteix l'accés al mercat europeu​​​

​​​​​​​AENOR és un organism​​e notificat​ per a deu ​directivas i reglaments de marcatge CE

Més informació

La marca N simplifica
Distintiu de qualitat

​La marca N ​facilita la demostració de la conformitat dels productes amb la reglamentació i els plecs de licitació

L'ús de distintius de qualitat oficialment reconeguts facilita la recepció en obra dels productes

Més informació

Ascensors i equips d'elevació

Ascensors a la façana exterior
Marcatge CE i declaració de conformitat

Els components de seguretat d'ascensors i els ascensors instal·lats han de complir els criteris tècnics de la Directiva 2014/33/UE

Més informació

Entrada d'ascensors de vidre
Modificacions d'importància

Aquesta certificació cobreix les modificacions d'importància en ascensors i equips d'elevació ​de conformitat amb el Reial decret 88/2013

Més informació

Operari de manteniment d'ascensors
Serveis de manteniment

​La marca N de serveis per a empreses conservadores d'ascensors certifica les empreses que compleixen els requisits del Reial decret 88/2013

Més informació

Energies renovables

Generadors d'energia eòlica
Instal·lacions d'energia eòlica
​​Certificat de conformitat de la resposta de les instal·lacions d'energia eòlica davant buits de tensió​

Més informació

Panell solar amb tècnic
Instal·lacions d'energia fotovoltaica
​​Certificat de conformitat de la resposta de les instal·lacions d'energia fotovoltaica davant buits de tensió

Més informació

Plaques solars
Sistemes de conversió fotovoltaics

​​​​​​​​Certificat de conformitat​​ per a instal·lacions de conversió fotovoltaica dels requisits aplicables per a la qualitat del subministrament elèctric

Més informació